ÜŔ• STRONA GŇĀ√ďWNA

STRONA GŇĀ√ďWNA

Nasza szkoŇāa muzy¬≠czna pow¬≠staŇāa w¬†2003 roku. Kadra ped¬≠a¬≠gog¬≠iczna to znakomi¬≠cie wyk¬≠sz¬≠taŇāceni nauczy¬≠ciele. Nauka gry na instru¬≠men¬≠cie przeprowadzana jest w¬†opar¬≠ciu o¬†pro¬≠gram dopa¬≠sowany do¬†predys¬≠pozy¬≠cji i¬†zdol¬≠noŇõci ucz¬≠nia. UmoŇľli¬≠wia to dziecku rozwi¬≠janie wraŇľli¬≠woŇõci i¬†kreaty¬≠wnoŇõci nie naraŇľa¬≠jńÖc go na niepotrzebny stres. SzkoŇāa ma kon¬≠takt z¬†wybit¬≠nymi, pol¬≠skimi ped¬≠a¬≠gogami i¬†artys¬≠tami. Orga¬≠nizu¬≠jemy wiele kon¬≠cert√≥w, przede wszys¬≠tkim z¬†udzi¬≠aŇāem naszych uczni√≥w. Wychodz¬≠imy z¬†zaŇāoŇľe¬≠nia, Ňľe kaŇľdy moŇľe dobrze czuńá sińô na estradzie.

SzkoŇāńô prowadzi Towarzystwo Edukacji Artysty¬≠cznej w¬†KroŇõnie.
Nasza SzkoŇāa Muzy¬≠czna posi¬≠ada uprawnienia szkoŇāy pub¬≠licznej nadane przez Min¬≠is¬≠tra Kul¬≠tury i¬†Dziedz¬≠ictwa Nar¬≠o¬≠dowego.
Nadzór mery­to­ryczny sprawuje
Cen­trum Edukacji Artystycznej.


AKTU¬≠AL¬≠NOŇöCI

UWAGA WAŇĽNE ZMIANY !!!

Od 16 lutego 2015 r. zmi¬≠any w¬†rozkŇāadzie zajńôńá :

Kl. IV SSM I st.

 • PińÖtek godz. 16.30‚ÄČ‚Äď‚ÄČ17.15 ksz¬≠taŇāce¬≠nie sŇāuchu.
 • PińÖtek godz. 17.15 ‚Äď18.00 audy¬≠cje muzyczne.

Kl. VI SSM I st.

 • PińÖtek godz. 15.45‚ÄČ‚Äď‚ÄČ16.30 ksz¬≠taŇāce¬≠nie sŇāuchu.
 • PińÖtek godz.16.30 ‚Äď17.15 audy¬≠cje muzyczne.

kl. II SSM II st. Wydz.Wokalny

 • Ňöroda 18.45‚ÄČ‚Äď‚ÄČ19.30 Lit¬≠er¬≠atura muzyki oper¬≠owej s.¬†19.

kl. IV SSM II st. Wydz.Wokalny

 • Ňöroda 18.00‚ÄČ‚Äď‚ÄČ18.45 Dyry¬≠gen¬≠tura. S.¬†19.

SUKCESY NASZYCH UCZNI√ďW

Weronika Lechow­icz

 • 3 miejsce w¬†Pod¬≠karpackim Konkur¬≠sie Piosenki Misyjnej w¬†Hucie Komorowskiej.
 • Nagroda gŇā√≥wna w¬†konkur¬≠sie kolńôd i¬†pas¬≠toraŇāek w¬†Miejscu Piastowym.
 • 2 miejsce w¬†VII Powia¬≠towym Konkur¬≠sie Obco¬≠jńôzy¬≠cznym w¬†Dukli.

Ewelina Witalec

 • 3 miejsce w¬†VII Powia¬≠towym Konkur¬≠sie Obco¬≠jńôzy¬≠cznym w¬†Dukli.

Mar­lena Rygiel

 • Wyr√≥Ňľnie¬≠nie w¬†Wojew¬≠√≥dzkim Konkur¬≠sie Kolńôd i¬†Pas¬≠toraŇāek w¬†Miejscu Piastowym.
 • Wyr√≥Ňľnie¬≠nie w¬†konkur¬≠sie Piosenka w¬†mel¬≠oniku w¬†Rzeszowie.
 • Wyr√≥Ňľnie¬≠nie w¬†XXIV Konkur¬≠sie Kolńôd i¬†Pas¬≠toraŇāek Pogranicza ‚ÄďRCKP Krosno.

Monika Glazar i Adrian Frydrych

 • Wyr√≥Ňľnie¬≠nie w¬†Wojew¬≠√≥dzkim Konkur¬≠sie Kolńôd i¬†Pas¬≠toraŇāek w¬†Miejscu Piastowym.

Jagoda SoboŇĄ

 • 2 miejsce w¬†konkur¬≠sie Piosenka w¬†mel¬≠oniku w¬†Rzeszowie.

Mar­lena Rygiel i Monika Glazar

 • II miejce w¬†II Powia¬≠towym Konkur¬≠sie kolńôd i¬†Pas¬≠toraŇāek w¬†Dukli